ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2566
ระดับปริญญาตรี

หน้าแรกระบบสมัคร ยอดรวมผู้สมัคร หน้าเว็บสถาบัน

กรอกใบสมัครออนไลน์ (เลือกห้องเรียน ศรช. ต่อไปนี้)
คณะศิลปศาสตร์
  สมุทรสงคราม 0  
ศรป.อุดรธานี
  อุดรธานี 0  
ศรป.ศรีสะเกษ
  ศรีสะเกษ 0  
ศรป.ชัยภูมิ
  ชัยภูมิ 0  
ศรป.สุราษฎร์ธานี
  สุราษฎร์ธานี 0  
ศรป.สงขลา
  สงขลา 0  
ศรป.สุโขทัย
  สุโขทัย 0  
 
 

ยอดรวมผู้สมัคร