ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2564
ระดับปริญญาตรี

หน้าแรกระบบสมัคร ยอดรวมผู้สมัคร หน้าเว็บสถาบัน

กรอกใบสมัครออนไลน์ (เลือกห้องเรียน ศรช. ต่อไปนี้)
คณะศิลปศาสตร์
  ศรช.หนองมะโมง (จ.ชัยนาท) 13  
  ศรช.บ้านฉาง 0  
  ศรช.โป่งแรด (จ.จันทบุรี) 3  
  ศรช.เมืองตราด 0  
  ศรช.ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 2  
  คณะศิลปศาสตร์ (จ.สมุทรสงคราม) 18  
ศรป.อุดรธานี
  ศรช.หนองบัวลำภู 7  
  ศรช.เมืองขอนแก่น 14  
  ศรช.นครอุดรธานี 13  
  ศรช.บ้านดุง 7  
  ศรช.บ้านผือ 2  
  ศรช.เชียงคาน 7  
  ศรช.วังสะพุง 10  
  ศรช.เอราวัณ 0  
  ศรช.เมืองหนองคาย 6  
  ศรช.เชียงยืน 1  
  ศรช.เมืองนครพนม 10  
  ศรช.นาแก 2  
ศรป.ศรีสะเกษ
  ศรช.เมืองบุรีรัมย์ 2  
  ศรช.พุทไธสง 0  
  ศรช.ศรีษะอโศก 0  
  ศรช.น้ำยืน 1  
  ศรช.เลิงนกทา 4  
  ศรช.เมืองอำนาจเจริญ 0  
  ศรช.พยัคฆภูมิพิสัย 0  
  ศรช.วาปีปทุม 0  
  ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้ 12  
  ศรช.ปทุมรัตต์ 15  
  ศรช.ถิ่นภูไทกาฬสินธุ์ 1  
  ศรช.เมืองมุกดาหาร 13  
ศรป.ชัยภูมิ
  ศรช.พัฒนานิคม 29  
  ศรช.เมืองสระบุรี 7  
  ศรช.เมืองนครราชสีมา 6  
  ศรช.ปากช่องเขาใหญ่ 16  
  ศรช.บ้านเขว้า 2  
  ศรช.บ้านกุดไผ่ 12  
  ศรช.เทพสถิต 4  
ศรป.สุราษฎร์ธานี
  ศรช.ทุ่งใหญ่ 2  
  ศรช.พระพรหม 0  
  ศรช.อ่าวลึก 2  
  ศรช.บ้านไม้ขาว 0  
  ศรช.ดอนสัก 2  
  ศรช.บ้านนาสาร 31  
  ศรช.สะพลี 1  
  ศรช.หลังสวน 52  
ศรป.สงขลา
  ศรช.นาทวี 15  
  ศรช.ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา (จ.สงขลา) 8  
  ศรช.หาดใหญ่ 24  
  ศรช.ทะเลพระ (จ.พัทลุง) 3  
ศรป.สุโขทัย
  ศรช.ฝาง 0  
  ศรช.สันกำแพง 26  
  ศรช.เมืองพะเยา 10  
  ศรช.เชียงแสน 0  
  ศรช.เวียงเชียงรุ้ง 1  
  ศรช.เมืองสุโขทัย 30  
 
 

ยอดรวมผู้สมัคร