ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2564
ระดับปริญญาตรี

หน้าแรกระบบสมัคร ยอดรวมผู้สมัคร หน้าเว็บสถาบัน

กรอกใบสมัครออนไลน์ (เลือกห้องเรียน ศรช. ต่อไปนี้)
สรพ.คณะศิลปศาสตร์
  ศรช.หนองมะโมง 1  
  ศรช.โป่งแรด 1  
  คณะศิลปศาสตร์ 6  
ศรป.อุดรธานี
  ศรช.หนองบัวลำภู 0  
  ศรช.เมืองขอนแก่น 0  
  ศรช.นครอุดรธานี 3  
  ศรช.บ้านดุง 0  
  ศรช.บ้านผือ 1  
  ศรช.เชียงคาน 1  
  ศรช.วังสะพุง 0  
  ศรช.เมืองหนองคาย 1  
  ศรช.เชียงยืน 0  
  ศรช.เมืองนครพนม 1  
  ศรช.นาแก 0  
ศรป.ศรีสะเกษ
  ศรช.เมืองบุรีรัมย์ 0  
  ศรช.พุทไธสง 0  
  ศรช.ศรีษะอโศก 0  
  ศรช.น้ำยืน 0  
  ศรช.เลิงนกทา 4  
  ศรช.เมืองอำนาจเจริญ 0  
  ศรช.พยัคฆภูมิพิสัย 0  
  ศรช.วาปีปทุม 0  
  ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้ 2  
  ศรช.ปทุมรัตต์ 6  
  ศรช.ถิ่นภูไทกาฬสินธุ์ 0  
  ศรช.เมืองมุกดาหาร 0  
ศรป.สุโขทัย
  ศรช.เชียงแสน 0  
  ศรช.เวียงเชียงรุ้ง 0  
 
 

ยอดรวมผู้สมัคร