ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2565
ระดับปริญญาตรี

หน้าแรกระบบสมัคร ยอดรวมผู้สมัคร หน้าเว็บสถาบัน

กรอกใบสมัครออนไลน์ (เลือกห้องเรียน ศรช. ต่อไปนี้)
คณะศิลปศาสตร์
  ศรช.หนองมะโมง (จ.ชัยนาท) 3  
  ศรช.โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 3  
  ศรช.ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 0  
  ศรช.วนเกษตรเขาฉกรรจ์ 18  
  คณะศิลปศาสตร์ (จ.สมุทรสงคราม) 8  
ศรป.อุดรธานี
  ศรช.คำแก้ว-หนองบ่อออง 4  
  ศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม 10  
  ศรช.วัดสุวรรณาราม 12  
  ศรช.เมืองขอนแก่น 36  
  ศรช.หนองใหญ่ 15  
  ศรช.เชียงคาน 15  
  ศรช.หนองหิน 1  
  ศรช.แก้มลิงหนองอ้อ 0  
  ศรช.เมืองมุกดาหาร 15  
ศรป.ศรีสะเกษ
  ศรช.ศรีษะอโศก 1  
  ศรช.น้ำยืน 0  
  ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้ 1  
  ศรช.ปทุมรัตต์ 7  
ศรป.ชัยภูมิ
  ศรช.พัฒนานิคม 12  
  ศรช.เมืองสระบุรี 2  
  ศรช.ปากช่องเขาใหญ่ 9  
  ศรช.บ้านเขว้า 4  
  ศรช.บ้านกุดไผ่ 14  
ศรป.สุราษฎร์ธานี
  ศรช.จันดี 0  
  ศรช.สิชล 45  
  ศรช.พระพรหม 0  
  ศรช.อ่าวลึก 2  
  ศรช.บ้านนาสาร 5  
  ศรช.หลังสวน 10  
ศรป.สงขลา
  ศรช.หาดใหญ่ 20  
  ศรช.สินธุ์แพรทอง 2  
ศรป.สุโขทัย
  ศรช.สันกำแพง 6  
  ศรช.เมืองพะเยา 11  
  ศรช.ศรีดอนไชย 17  
  ศรช.พญาเม็งราย 7  
  ศรช.เมืองสุโขทัย 7  
  ศรช.งิ้วราย 0  
 
 

ยอดรวมผู้สมัคร