ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2564
ระดับปริญญาตรี

หน้าเว็บสถาบัน กรอกข้อมูลสมัคร รายชื่อผู้สมัคร

( ข้อมูลผู้สมัคร )  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
โทรศัพท์มือถือ
พื้นที่เรียน

( ข้อมูลผู้ใช้งาน )  กรุณาจดจำให้ดีเพราะใช้เพื่อเข้าระบบ
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน คือ เลขหกตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน

ระบบปิดรับสมัครแล้ว