สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563

( ข้อมูลผู้สมัคร )  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
โทรศัพท์มือถือ
พื้นที่เรียน

( ข้อมูลผู้ใช้งาน )  กรุณาจดจำให้ดีเพราะใช้เพื่อเข้าระบบ
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่านใหม่
รหัสผ่านใหม่ พิมพ์อีกครั้ง

ระบบปิดรับสมัครแล้ว
 
ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติ
ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ไปหน้าเว็บสถาบัน