สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2564   ไปหน้าเว็บสถาบัน

no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์1(180701)ศรช.หนองมะโมง0
2(750201)คณะศิลปศาสตร์0
รวม คณะศิลปศาสตร์0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
3(11)อุดรธานี(400101)ศรช.เมืองขอนแก่น0
4(420301)ศรช.เชียงคาน0
5(480101)ศรช.เมืองนครพนม0
61(480701)ศรช.นาแก0
รวม อุดรธานี0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
7(16)ศรีสะเกษ1(330414)ศรช.ศรีษะอโศก0
8(450201)ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้0
9(450301)ศรช.ปทุมรัตต์0
รวม ศรีสะเกษ0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
10(18)ชัยภูมิ1(190101)ศรช.เมืองสระบุรี0
11(300101)ศรช.เมืองนครราชสีมา0
12(302101)ศรช.ปากช่องเขาใหญ่0
13(360201)ศรช.บ้านเขว้า0
142(360202)ศรช.บ้านกุดไผ่0
รวม ชัยภูมิ0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
15(23)สุราษฎร์ธานี(810501)ศรช.อ่าวลึก0
16(841201)ศรช.บ้านนาสาร0
17(860401)ศรช.หลังสวน0
รวม สุราษฎร์ธานี0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
18(25)สงขลา1(901101)ศรช.หาดใหญ่0
191(930101)ศรช.เมืองพัทลุง0
รวม สงขลา0
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
20(38)สุโขทัย1(501301)ศรช.สันกำแพง0
21(560101)ศรช.เมืองพะเยา0
22(640101)ศรช.เมืองสุโขทัย0
รวม สุโขทัย0
รวมทั้งหมด0
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:10 แสดงกลุ่ม ศรป.