สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563   ไปหน้าเว็บสถาบัน

สีเขียว
  หมายถึง ห้องเรียนที่ยืนยันแล้วและพร้อมจัดตั้ง ศรช.   ( ขณะนี้มี ศรช. แล้ว )
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์(103601)ศรช.ศูนย์การทหารอากาศโยธิน56
2(110301)ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย23
3(180701)ศรช.หนองมะโมง31
4(200401)ศรช.บางละมุง0
5(700101)ศรช.เมืองราชบุรี15
6(750201)สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน13
รวม คณะศิลปศาสตร์138
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
7(11)อุดรธานี(390201)ศรช.นากลาง0
8(400101)ศรช.เมืองขอนแก่น32
9(410101)ศรช.เมืองอุดรธานี28
10(410201)ศรช.กุดจับ22
11(410501)ศรช.โนนสะอาด9
12(410601)ศรช.หนองหาน0
13(411101)ศรช.บ้านดุง35
14(411701)ศรช.บ้านผือ38
15(411901)ศรช.เพ็ญ1
16(420301)ศรช.เชียงคาน11
17(420901)ศรช.วังสะพุง3
18(430101)ศรช.เมืองหนองคาย14
19(470101)ศรช.เมืองสกลนคร0
20(470102)ศรช.บ้านโพธิ์ศรี10
21(470301)ศรช.กุดบาก3
22(480101)ศรช.เมืองนครพนม9
23(480301)ศรช.ท่าอุเทน4
24(480401)ศรช.บ้านแพง0
รวม อุดรธานี219
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
25(16)ศรีสะเกษ(320101)ศรช.เมืองสุรินทร์0
26(320201)ศรช.ชุมพลบุรี0
27(330101)ศรช.เมืองศรีสะเกษ0
28(340101)ศรช.เมืองอุบลราชธานี37
29(340701)ศรช.เดชอุดม0
30(340901)ศรช.น้ำยืน0
31(350101)ศรช.เมืองยโสธร5
32(350801)ศรช.เลิงนกทา22
33(450201)ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้59
34(450301)ศรช.ปทุมรัตน์31
35(450801)ศรช.โพธิ์ชัย4
36(451101)ศรช.สุวรรณภูมิ15
37(460501)ศรช.กุฉินารายณ์0
รวม ศรีสะเกษ173
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
38(18)ชัยภูมิ(191301)ศรช.เฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี)13
39(300101)ศรช.เมืองนครราชสีมา36
40(300901)ศรช.โนนไทย0
41(301401)ศรช.ปักธงชัย0
42(302101)ศรช.ปากช่อง31
43(310901)ศรช.พุทไธสง1
44(311701)ศรช.โนนสุวรรณ12
45(360101)ศรช.เมืองชัยภูมิ2
46(360201)ศรช.บ้านเขว้า0
47(360901)ศรช.เทพสถิต16
48(361301)ศรช.คอนสาร0
49(361601)ศรช.ซับใหญ่0
50(670601)ศรช.ศรีเทพ11
รวม ชัยภูมิ122
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
51(23)สุราษฎร์ธานี(802001)ศรช.พระพรหม30
52(810501)ศรช.อ่าวลึก0
53(840601)ศรช.ไชยา0
54(841201)ศรช.บ้านนาสาร62
55(860301)ศรช.ทุ่งวัวแล่น4
56(860401)ศรช.หลังสวน1
รวม สุราษฎร์ธานี97
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
57(25)สงขลา(900801)ศรช.กระแสสินธุ์32
58(901101)ศรช.หาดใหญ่35
59(930101)ศรช.เมืองพัทลุง27
รวม สงขลา94
no.ศรป.ศรช.พื้นที่รับสมัครจำนวนผู้สมัคร
60(38)สุโขทัย(530101)ศรช.เมืองอุตรดิตถ์1
61(530201)ศรช.ตรอน0
62(540401)ศรช.สูงเม่น0
63(560101)ศรช.เมืองพะเยา0
64(620101)ศรช.เมืองกำแพงเพชร5
65(630701)ศรช.พบพระ0
66(630901)ศรช.วังเจ้า5
67(640101)ศรช.เมืองสุโขทัย11
รวม สุโขทัย22
รวมทั้งหมด865
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00:43 แสดงกลุ่ม ศรป.