สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563   ไปหน้าเว็บสถาบัน

no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์1(110301)ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย34
22(180701)ศรช.หนองมะโมง52
33(750201)คณะศิลปศาสตร์34
รวม คณะศิลปศาสตร์120
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
4(11)อุดรธานี1(400101)ศรช.เมืองขอนแก่น53
52(410101)ศรช.นครอุดรธานี54
63(410201)ศรช.กุดจับ50
74(411101)ศรช.บ้านดุง50
85(411701)ศรช.บ้านผือ69
96(420301)ศรช.เชียงคาน57
107(430101)ศรช.เมืองหนองคาย41
118(470102)ศรช.บ้านโพธิ์ศรี26
129(480101)ศรช.เมืองนครพนม30
รวม อุดรธานี430
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
13(16)ศรีสะเกษ1(310101)ศรช.เมืองบุรีรัมย์38
142(330501)ศรช.ขุขันธ์95
153(340101)ศรช.เมืองอุบลราชธานี61
164(340901)ศรช.น้ำยืน39
175(350801)ศรช.เลิงนกทา43
186(450201)ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้69
197(450301)ศรช.ปทุมรัตต์41
208(451101)ศรช.สุวรรณภูมิ43
รวม ศรีสะเกษ429
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
21(18)ชัยภูมิ1(300101)ศรช.เมืองนครราชสีมา44
222(302101)ศรช.ปากช่องเขาใหญ่59
234(360201)ศรช.บ้านเขว้า31
245(360901)ศรช.เทพสถิต33
รวม ชัยภูมิ167
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
25(23)สุราษฎร์ธานี1(802001)ศรช.พระพรหม46
262(810501)ศรช.อ่าวลึก65
275(841201)ศรช.บ้านนาสาร45
286(860401)ศรช.หลังสวน34
รวม สุราษฎร์ธานี190
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
29(25)สงขลา1(900801)ศรช.กระแสสินธุ์45
302(901101)ศรช.หาดใหญ่63
313(930101)ศรช.เมืองพัทลุง55
รวม สงขลา163
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
32(38)สุโขทัย1(560101)ศรช.เมืองพะเยา30
332(640101)ศรช.เมืองสุโขทัย41
รวม สุโขทัย71
รวมทั้งหมด1570
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:44:44 แสดงกลุ่ม ศรป.