สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563   ไปหน้าเว็บสถาบัน

no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์1(110301)ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย34
22(180701)ศรช.หนองมะโมง52
33(750201)คณะศิลปศาสตร์34
รวม คณะศิลปศาสตร์120
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
4(11)อุดรธานี1(400101)ศรช.เมืองขอนแก่น49
52(410101)ศรช.นครอุดรธานี54
63(410201)ศรช.กุดจับ46
74(411101)ศรช.บ้านดุง48
85(411701)ศรช.บ้านผือ65
96(420301)ศรช.เชียงคาน50
107(430101)ศรช.เมืองหนองคาย41
118(470102)ศรช.บ้านโพธิ์ศรี26
129(480101)ศรช.เมืองนครพนม26
รวม อุดรธานี405
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
13(16)ศรีสะเกษ1(310101)ศรช.เมืองบุรีรัมย์37
142(330501)ศรช.ขุขันธ์72
153(340101)ศรช.เมืองอุบลราชธานี61
164(340901)ศรช.น้ำยืน33
175(350801)ศรช.เลิงนกทา43
186(450201)ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้65
197(450301)ศรช.ปทุมรัตต์40
208(451101)ศรช.สุวรรณภูมิ41
รวม ศรีสะเกษ392
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
21(18)ชัยภูมิ1(300101)ศรช.เมืองนครราชสีมา45
222(302101)ศรช.ปากช่องเขาใหญ่59
233(360101)ศรช.เมืองชัยภูมิ36
244(360201)ศรช.บ้านเขว้า25
255(360901)ศรช.เทพสถิต33
รวม ชัยภูมิ198
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
26(23)สุราษฎร์ธานี1(802001)ศรช.พระพรหม46
272(810501)ศรช.อ่าวลึก62
283(840601)ศรช.ไชยา36
294(840801)ศรช.คีรีรัฐนิคม35
305(841201)ศรช.บ้านนาสาร45
316(860401)ศรช.หลังสวน34
รวม สุราษฎร์ธานี258
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
32(25)สงขลา1(900801)ศรช.กระแสสินธุ์45
332(901101)ศรช.หาดใหญ่55
343(930101)ศรช.เมืองพัทลุง51
รวม สงขลา151
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
35(38)สุโขทัย1(560101)ศรช.เมืองพะเยา24
362(640101)ศรช.เมืองสุโขทัย41
รวม สุโขทัย65
รวมทั้งหมด1589
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 20:17:06 แสดงกลุ่ม ศรป.