สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ระบบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

สรุปข้อมูลผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 2/2563   ไปหน้าเว็บสถาบัน

no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
1(01)คณะศิลปศาสตร์1(180701)ศรช.หนองมะโมง19
รวม คณะศิลปศาสตร์19
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
2(11)อุดรธานี1(390101)ศรช.เมืองหนองบัวลำภู0
31(400801)ศรช.อุบลรัตน์0
41(410102)ศรช.ลุ่มน้ำห้วยหลวง3
51(420601)ศรช.นาแห้ว0
61(470104)ศรช.โพนยางคำ1
71(480701)ศรช.นาแก26
รวม อุดรธานี30
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
8(16)ศรีสะเกษ1(310901)ศรช.พุทไธสง0
91(330414)ศรช.ศรีษะอโศก6
102(330701)ศรช.ปรางค์กู่0
111(460502)ศรช.ถิ่นภูไทกาฬสินธุ์0
รวม ศรีสะเกษ6
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
12(18)ชัยภูมิ1(190101)ศรช.เมืองสระบุรี17
131(360107)ศรช.หนองบัวขาว0
142(360202)ศรช.บ้านกุดไผ่37
153(360601)ศรช.จตุรัส-เนินสง่า1
161(670601)ศรช.ศรีเทพ24
รวม ชัยภูมิ79
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
17(23)สุราษฎร์ธานี1(840601)ศรช.ไชยา26
182(840801)ศรช.คีรีรัฐนิคม7
รวม สุราษฎร์ธานี33
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
19(25)สงขลา1(901101)ศรช.หาดใหญ่1
201(930101)ศรช.เมืองพัทลุง0
รวม สงขลา1
no.ศรป.ห้องเรียนที่(รหัส ศรช.) ศรช.จำนวนผู้สมัคร
21(38)สุโขทัย1(501301)ศรช.สันกำแพง44
รวม สุโขทัย44
รวมทั้งหมด212
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:47:02 แสดงกลุ่ม ศรป.