เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้เข้าพบ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้กับทางโรงพยาบาลนภาลัย ซึ่งทางสถาบันได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย สนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัย
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน